Microbit
Shoppen är stängd för slutanvändare. Vänligen besök våra återförsäljare för att köpa våra produkter.
Mitt konto  Varukorg  Kassa  

  Hem » Katalog » Försäljningsvillkor Mitt konto  |  Varukorg  |  Kassa   
Kategorier
RRC-Nano App
Remoterig
Webswitch
Tillbehör
Tillverkare
Nyheter mer
67. CI-V Interface
67. CI-V Interface
Logga in för att se priser
Sök
 
Använd nyckelord för att hitta den produkt du söker efter.
Avancerad sökning
Information
Frakt & Returer
Köpinformation
Villkor
Kontakta oss
Om oss
Försäljningsvillkor Försäljningsvillkor
Giltiga per 2010-04-01

Tillämplighet
Microbit 2.0 AB nedan kallat Microbit Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Microbits hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Microbit publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras på Microbits hemsida utgör Microbits ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Microbits hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och Betalning
Priserna på Microbits hemsida uppdateras kontinuerligt. Frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor, Euro samt USD. Microbit äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Micrbit och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning förskotts betlaning via Kredit/Kontokort eller PayPal. Försäljning till företag sker via Kredit/Kontokort eller PayPal. Efter särskild kreditprövning kan även betalning ske mot faktura som förfaller till betalning tio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. All egendom förblir Microbits egendom tills full betalning har erlagts. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 40:- samt vid krav 160:-. Betalning kan även erläggas genom förskottsbetalning till vårt bankkonto i Handelsbanken eller vårt BankGiro.
För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utstående belopp med åtta (23) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + ev. uppkommen fraktkostnad. Microbit har äganderättsförbehåll på vara tills full betalning har erlagts.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin.

Leverans
Order mottagna på lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag. Detta garanterar dock ej påbörjan av transport utan beror på lagerstatus och orderns art. Leverans sker alltid med Posten Sverige. Postpaket till privatkunder och Företagspaket till Företagskunder

Särskilda villkor Posten
Vid leverans med Postens Företagspaket så gör Posten normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats levereras godset till närmsta postcenter för avhämtning om kollit väger under 20Kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Ny utkörning kan beställas via Postens kundtjänst på 020-340 340 till en extra kostnad enligt postens prislista. För postpaket kan utkörning ej beställas. Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer, så kan inte leverans ske med Företagspaket utan sker då istället med postpaket till postens utlämningsställe, utkörning ingår ej i denna tjänst. Till privatpersoner levereras godset med brev direkt hem (vid skrymmande brev kan det i vissa fall aviseras av posten som stort brev och måste då hämtas upp på postkontoret), postpaket till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg Observera att utkörning inte ingår i fraktpriset till privatpersoner. Leverans till privatpersoner sker som regel tidigast 1-2 dagar efter beställning då Posten skall avisera paketet. Avisering sker också i de fall då Posten ej lyckats lämna ut försändelse som skickats till företag med Företagspaket.

Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs. ångerrätt, se nedan under avsnittet "Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal". För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Microbit öppet köp under 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes den ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, eller för varor specialbeställda eller specialgjorda för kunds räkning. Vid återköp skall kund ersätta Microbits fraktkostnader. Vid återköp skall kund kontakta Microbit via e-post eller telefon. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Microbit vara betald samt skall följesedel eller faktura medfölja. Varan skall vara väl förpackad. Är frakten ej betald eller om annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Återköpet är godkänt först när Microbit mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor. Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs. ångerrätt, se nedan under avsnittet "Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal".

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Microbit debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + ev. uppkommen fraktkostnad.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal m.m. närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Microbit lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar ( normalt enl. distansavtal 14 dagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram eller för varor specialbeställda eller specialgjorda för kunds räkning. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag enl konsumentköpslagen.
Vill konsument utöva ångerrätt ska kund kontakta Microbit via e-post eller telefon. Varor som skickas in till Microbit kan ej ansvaras för.

Garanti
Microbit lämnar 1 års garanti på alla egna produkter. På övriga tillverkare lämnas av respektive tillverkare angivna garantier, Microbit lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Microbit omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Microbit rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Microbit på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Microbit. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel. Vid reklamation skall kund kontakta Microbit på telefon 0923-69625, eller via via e-post till. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Microbit vara betald samt skall följesedel/faktura medfölja tillsammans med en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Microbit förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 350 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras. Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten Företagspaket via telefon 020-340 340 och till Microbit på telefon 0923-69625. Reklamationer eller fel som inte har påpekats inom 3 månader samt att vi har bekräftat kan inte godtas. Detta då möjligheterna att utreda dessa ärenden i många fall är ytters begränsade bl.a. pga. fraktbolagens villkor.

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare Föreligger fel som Microbit ansvarar för, åtar sig Microbit att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetala köpeskillingen. Microbit äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Microbits:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Microbit bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller telefon. I förhållande till konsument (privatperson) Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Microbit kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Microbit. Microbit har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Microbit rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Microbit:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. Microbit förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Microbit friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.tradlost.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften. Microbit förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Microbit friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis. Microbit förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom. Microbit och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Microbit ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server. Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Microbit därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.microbit.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Microbit. Delar av Microbit:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Microbit:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Microbit.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Microbit och Microbit bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Microbit tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Microbit av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från Microbit eller respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet. Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Eventuella överträdelser kommer att beivras. Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden. Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Microbit från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter. Microbit ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.
Fortsätt
Varukorgen mer
...är tom
Storsäljare
01.1. Remoterig 1258MkIIs set
02.3. WiFi Antenna 5dBi
03.3. Nätaggregat för RRC
04.72. Adapter för IC-7100
05.50. WebSwitch 1216H ( Ham-Version)
06.63. Temp Sensor DS18B20 för WebSwitch
07.61. RC-1216H remote control
08.59. Nätaggregat för WebSwitch
09.67. CI-V Interface
10.62. Rotator Control 1216L
Recensioner mer
4. RRC-1258MkIIs Kontrollenhet
Jeg har just beställt 2 (tvo) kontrollenheter-
. När jeg ser p ..

3 av 5 Stjärnor!
Språk
English Svenska
Valutor

Copyright © Microbit 2.0 AB Nystaden 1 952 61 KALIX Tel 0923 69620 Fax 0923 69640 info@microbit.se

Powered by osCommerce